ES projekti

HUGEHALLS GROUP ĪSTENO PROJEKTU PN. DARBĪBAS PROGRAMMAS INTELIGENTĀS IZAUGSMES FINANSĒJUMS "APSTRĀDES KAPITĀLA DOTĀCIJA GRUPAI HUGEHALLS", 3.4. PASĀKUMS DARBĪBAS KAPITĀLA DOTĀCIJAS

Projekts attiecas uz atbalstu uzņēmējam finanšu likviditātes nodrošināšanā un atbalstu kārtējai darbībai saistībā ar finansiālajām grūtībām, kas uzņēmējam radušās Covid-19 epidēmijas rezultātā.

Līguma Nr.: POIR.03.04.00-30-0164/20-00
Projekta līdzfinansējums no ES: 332 398,74 PLN

_ _ _